Andelsbanken Mariehamn Åland

Sömsvetsad bandtäckning på Andelsbanken Mariehamn Åland
Ilagning brunnar i tak som Martin och Ormen utförde före Jul.
Mariehamn Åland

Beställare: Klingbergs Plåtslageri

Kommentera