Kungsholmens gymnasium

Ilagning ventgenomföring i befintlig gesimsränna.
På Kusholmens Gymnasium.
Beställare Skanska Direkt.

Kommentera