Ny gesims Linnégatan 34 Stockholm

Sömsvetsad geims utförd i 0,4 mm syrafast rostfri plåt.

Beställare Johanneshovs Plåtslageri AB

Kommentera