Fördel rostfritt, jag har alltid minst en trevlig kamrat.


Fredrik och färgad rostfri.