Marievik, Stockholm


Ilagning 10 st stosar med förgreningar i befintligt rostfritt tak.