Reparation pågar av hugghål i äldre rostfritt tak.