Taksäkerhet

TAKSÄKERHET I SYRAFAST ROSTFRITT STÅL.Snörasskydd, gångbryggor, takstegar. livlinefästen, wiresystem mm.

Tillverkas på beställning.Kontakta Kerstin Nilsson
Tel. 010-199 23 10
Mejl. kerstin@rostfriatak.se