Taksäkerhet

TAKSÄKERHET I SYRAFAST ROSTFRITT STÅL.

Syrafast snörasskydd på rostfritt sömsvetsat tak.
Syrafast takstege på rostfritt sömsvetsat tak.

Snörasskydd, gångbryggor, takstegar. livlinefästen, wiresystem mm.

Tillverkas på beställning.