Rostfri takservice

Rostfria sömsvetsade tak entreprenader.

Vi har inga begränsningar när det gäller entreprenader med sömsvetsad rostfri plåt. Vi åtar oss allt från ett per kvadratmeter till tusentals. Vi har alla resurser som behövs, kompetent personal, välservade sömsvetsar. Plåt och tillbehör har vi på eget lager.

Vi utför felsökning och åtgärd/åtgärdsförslag.

Om det finns ett sömsvetsat tak med skador eller defekter kan vi åtgärda detta eller lämna förslag på åtgärd för en permanent reparation/justering.

Vi har egna sömsvetsutrustningar och övriga maskiner som behövs.

Vi äger alla våra sömsvetsar, vi jobbar med dom dagligen och har god rutin på drift, skötsel och handhavande av svetsarna.

Rådgivning, utbildning och handledning.

Om ni behöver handledning eller råd inom området sömsvetsade rostfria tak ställer vi upp. Vi hjälper beställare, plåtslagare och fastighetsägare med den kunskap ni själva saknar.

Vi har lång erfarenhet av sömsvetsning. Och ökar på den för var dag som går. Vi kan tex hjälpa er med att planera hur falser och expansioner placeras/utföres.

Vi har allt som behövs för ett rostfritt tak på lager, och skulle det vara något special vi inte har på hyllan har vi ett stort kontaktnät och får fort fram det som behövs.

Konsultation

All form av konsultation inom rostfria tak.

Martin, Fredrik & Jessica